Care4Youth

Projekt “Mapování systému poskytované péče dospívajícím s emocionálními a behaviorálními problémy – kvalitativní studie” je realizovaný multidisciplinárním výzkumným týmem složeným z odborníků Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) a Ústavu psychológie zdravia Lekárskej Fakulty UPJŠ v Košiciach.

NÁŠ CÍL

Naším cílem je poskytnout vědecké poznatky o trajektorii dětí a dospívajících s emocionálními a behaviorálními problémy v systému preventivní, sociální a zdravotní péče v České republice a na Slovensku, které budou použitelné při návrhu konsensuálních vylepšení tohoto systému. Více informací o projektu zde.