Care4Youth

Studie Care4Youth se zaměřuje na děti a dospívající, kteří vstupují do systému péče pro emocionální a behaviorální problémy. Úlohou týmu je dlouhodobě v průběhu několika let sledovat děti a dospívající s emocionálními a behaviorálními problémy v systému preventivní, sociální a zdravotní péče v úzké spolupráci s odborníky v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, sociální práce a psychiatrie.

Studie Care4Youth probíhá na Slovensku pod záštitou Ústavu psychológie zdravia UPJŠ v Košiciach a v České republice pod záštitou Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci.
V rámci projektu dlouhodobě spolupracujeme s prestižní mezinárodní akademickou institucí The University Medical Center at the University of Groningen.

Co chceme zjistit?

Rádi bychom zjistili, kdy a jak klienti vstupují do a vystupují ze systému péče, případně se přesouvají z jednoho typu péče do druhého. Chtěli bychom také prozkoumat vliv různého směřování systému péče na životní spokojenost a kvalitu života klientů s přihlédnutím na jejich sociální zázemí a identifikovat rizikové a ochranné faktory, které stimulují jejich úspěšnost v systému nebo naopak, které je ohrožují.

Co vlastně dělá náš výzkumný tým?

Výzkum našeho týmu je orientovaný na zdravý vývoj dětí a dospívajících s emocionálními a behaviorálními problémy, přičemž pozornost je věnovaná zejména jejich trajektorii v systému péče.

Jaké metody používáme?

Pro zmapování systému péče z pohledu odborníků v České republice používáme kvalitativní metody, především polostrukturovaná interview. V rámci průřezových i longitudinálních designů využívá tým na Slovensku převážně dotazníkovou metodu sběru dat v kombinaci s kvalitativními metodami.

Více informací:

Pro více informací o probíhající studii Care4Youth na Slovensku navštivte: www.care4youth.com